Stan surowy

Stan surowy dzielimy na stan surowy otwarty oraz zamknięty. Stan surowy otwarty obejmuje tzn. „gołe ściany” (bez instalacji i tynku), stropy i dach, ale ten ostatni może być bez finalnego pokrycia (np. zamiast dachówki, na etapie stanu surowego może być papa a w domach z dachem płaskim strop betonowy).

Na etapie budowy stanu surowego wizyty kierownika budowy na budowie są częste i niezbędne. To właśnie ten etap prac nad budową budynku ma największy wpływ na jego bezpieczeństwo. Zaniedbanie prac na tym etapie może w przyszłości doprowadzić do katastrofy budowlanej bądź uszkodzenia konstrukcji budynku.