Tag Archive: współczynnik przewodzenia ciepła

Opór cieplny a współczynnik przenikania ciepła

Przeglądając dane techniczne materiałów budowlanych często spotykamy się z dwoma wartościami określającymi przewodność cieplną danego materiału. Są to: opór cieplny, zwany również oporem termicznym oraz współczynnik przenikania ciepła. Jaka jest pomiędzy nimi różnica?