Opór cieplny a współczynnik przenikania ciepła

Przeglądając dane techniczne materiałów budowlanych często spotykamy się z dwoma wartościami określającymi przewodność cieplną danego materiału. Są to: opór cieplny, zwany również oporem termicznym oraz współczynnik przenikania ciepła. Jaka jest pomiędzy nimi różnica?

Zasadnicza.

Opór cieplny to faktyczny opór jaki stawia przenikaniu ciepła dany materiał o danej grubości. Opór cieplny wyrażamy poprzez symbol R a jego jednostką jest m2 K/ W. Przykładowo dla okien

Współczynnik przenikania ciepła oznaczamy literą U.

1 Comment

  1. Juri

    Wiele osób myli również POJEMNOŚĆ CIEPLNĄ ze WSPÓŁCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPŁA. Np. mamy cegłę pełną i dziurawkę. Pełna lepiej przewodzi ciepło ale przecież będzie się wolniej nagrzewać niż dziurawka.

    Wiele osób myśli że takie materiały jak kamień, cegła pełna, hasie będą dobrymi izolatorami bo wolno się nagrzewają. To błąd!

    Szybkość nagrzewania nie ma związku z przewodzeniem ciepła!

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *